Trötthet eller kliande ögon 

Om du börjat uppleva allergiska besvär så som kliande ögon, trötthet, huvudvärk eller kliande hals, kan det bero på en fuktskada. Anledningen till att dessa symptom kan grunda sig i en fuktskada är för att fukten bryter ner de organiska byggnadsdelarna i badrummet. Detta skapar en grund där mikroorganismer kan växa och frodas, vilket i faktum är mögel. Mögel som de flesta vet, kan orsaka allergiska besvär, varav vissa personer reagerar mer än andra. Svartmögel är särskilt skadligt och kan ge svåra symptom och vara rent farligt för utsatta individer med exempelvis nedsatt immunförsvar. Därför är det viktigt att ta dessa symptom på allvar och vidta åtgärder om du får oförklarliga symptom. 

Sprickor i fogbruk eller plattor 

Fuktskador i badrum härstammar ofta från att fogbruk eller plattor i badrummet spruckit eller gått sönder, så se till att hitta vattenläcka. Om du har kakel eller klinker kan sprickor lätt uppstå som en direkt reaktion av att bakomliggande material som är fuktkänsliga rör sig. Det är därför inte nödvändigtvis kaklet i sig som är fuktkänsligt, utan det bakomliggande materialet som rör sig när det kommer i kontakt med fukt, vilket i sin tur orsakar sprickor. 

Fläckar i vägg, tak eller golv 

Om du upptäckt färgskiftningar i din vägg, tak eller golv kan det bero på en fuktskada. Öppna gärna serviceluckorna i ditt badrum regelbundet för att se om det finns några indikationer på en fuktskada. Håll förövrigt uppsikt på vägg, tak och golv regelbundet. Om du upptäcker några skador bör dessa repareras omedelbart för att du ska slippa hantera en fuktskada.