IT-företag skapar fler arbeten i inlandet

Med digitala distanslösningar har allt fler jobb inom IT-sektorn vuxit upp i mindre städer och i inlandet. Orter som haft vikande befolkningsantal har över tid ändrat trenden. Detta just tack vare nya arbetstillfällen.

Skogsbruket har länge varit den stora ”arbetsgivaren” på landsbygden. Den svenska skogen skapar visserligen fortfarande många arbetstillfällen men med en hård internationell konkurrens är det knappast den självklara vägen framåt för näringslivet på de mindre orterna.

Istället kan man se att flera IT-företag ger nya jobb. Här ses två olika inriktningar. För det första kan exempelvis en webbyrå låta sina anställda jobba på distans. Därmed behöver de inte flytta från den mindre orten för att komma närmare jobben vilket blir förutsättningen för att kunna bo kvar. Webbyrå, skribent, webbutvecklare, programmerare…Listan kan göras lång av yrken där behovet av att vara på plats på arbetsplatsen inte är stor.

Samtidigt kan man se att fler IT-företag väljer att etablera sig på mycket små orter. Det handlar då främst om företag där allt sker på distans och där kundkontakt i vissa fall inte ens finns. Till skillnad mot en webbyrå som gör din hemsida, som ofta träffar sina kunder, finns inte samma krav på ett datacenter.

Ett exempel kan tas från Horndal där Google köpt mark och påbörjat byggandet av ett datacenter. När man väljer en mindre ort finns ofta betydligt större förutsättningar att få bygga som man önskar, detta i förhållande till om byggnationen skett i en stad.

Exempel från Sorsele i media

En av de tidningar som lyft upp denna utveckling är VK.se. Ett exempel kan nämnas från en artikel om ett IT-företag som expanderar i Sorsele och därmed både har webbhotell och webbyrå. I detta fall genomfördes rekrytering av en person från Stockholm som flyttade från storstaden och betydligt närmare naturen.

Just naturen och ett lugnare tempo är något som lockar personer att söka sig till andra delar av Sverige än storstäderna. Men även boendekostnaden är en dragningskraft. En minimal lägenhet i Stockholm kan med lätthet kosta mer än en normalvilla på en mindre ort.

Distansarbeten som ökar flexibla arbetsplatser

Det blir allt vanligare att företag tillåter distansarbeten. Den amerikanska nyhetstidningen Forbes publicerade en lista över 100 företag som tillåter sina anställda att helt eller delvis jobba på distans. En undersökning som bygger på 47 000 arbetsannonser utlagda på jobbsökarsajten flexjobs.com.

Bland de 100 företag som hade flest tjänster med distansjobb hittades bland annat Amazon, Xerox och Dell. Vill du ha god möjlighet att jobba på distans kan du söka jobb hos en webbyrå, som skribent, som kommunikatör eller inom försäljning. Det var några av de kategorier som hade ett stort antal arbetsplatsannonser ute där distansarbete premierades.

Ökningen även tydlig. År 2003 var det 19% som ofta eller ibland jobbade hemifrån. År 2015 var den siffran uppe på 24 %. Framförallt är det just mindre stress som anges som orsak. I undersökningen var det 82% som ansåg att denna möjlighet minskade risken för stress.

Kan It-företag, webbyrå, skribentbolag och programmerare vara framtiden för inlandet? Kanske – i alla fall är det branscher som tydligt påverkar utvecklingen.