Hur man lägger takpannor – på riktigt

Att lägga takpannor är väl inga konstigheter, eller? Om man skall göra jobbet rätt krävs det att man vet vad man gör. Är man takläggare eller snickare vet man att förberedelser är viktiga och att underlagstäckningen är noggrant gjord. Det får inte vara några dåliga skarvar eller skador såsom spikhål. Detta är på grund av att det blir kondens under taket och om underlagstäckningen inte är tät så går den fukten ner i huset och gör skada. När man byter takpannor för taktvätt Göteborg måste man alltså byta ut underlagstäckningen också om det inte är så att den är i mycket bra skick.

Läktning

Läktningen är också mycket viktig att få rätt, läktarna är de träreglar som pannorna ligger på. Sitter de inte perfekt blir det svårt att få pannorna på plats. Är du inte duktig med vattenpass och tumstock? Kontakta en takläggare som hjälper dig med läktarna så du kan du lägga på pannorna själv sen.

Samma teknik för alla material

Oavsett om man lägger betong eller tegel är det samma teknik som används vid takomläggning. Man börjar från högre nedre hörnet och arbetar sig uppåt för takomläggning. Det är viktigt att pannorna läggs på rätt sätt från början annars kan man behöva lägga om nästan hela taket! Har man ingen aning hur det skall se ut eller går till är det rekommenderat att anlita en takläggare för taktvätt Göteborg, då kan man observera hur denne gör och så kan man kanske lägga tak på egen hand nästa omgång av takläggarengöteborg.se. Att försöka sig på att lägga tak när man är helt ny inom hantverk är ingen bra idé eftersom taket är en så pass viktig del av huset.

Tegelpannor

Tegelpannor är gjorda av tegel, en sorts keramik som funnits i hundratals år. I Sverige är tegelpannor mycket populära trots att det är det dyraste takmaterialet, det kräver en hel del underhåll och det håller kortare än betongpannor taktvätt Göteborg. När det kommer till tak är det mer än funktion som spelar in och därför har tegelpannorna behållit sin popularitet.

Betongpannor

Betongpannor har många fördelar, det är ungefär hälften så dyrt som tegelpannor och håller betydligt längre. När det kommer till underhåll är det ungefär lika krävande som tegel, enda skillnaden är att frostsprängning sällan uppstår i betongpannor. En nackdel som betongpannor har gentemot tegelpannor är dess vikt. De väger mer än tegel och därför behöver man vara säker på att takreglar och hus-stommen klarar av den extra vikten från betongen. Det kan en takläggare hjälpa dig att lista ut!