Trötthet eller kliande ögon 

Om du börjat uppleva allergiska besvär så som kliande ögon, trötthet, huvudvärk eller kliande hals, kan det bero på en fuktskada. Anledningen till att dessa symptom kan grunda sig i en fuktskada är för att fukten bryter ner de organiska byggnadsdelarna i badrummet. Detta skapar en grund där mikroorganismer kan växa och frodas, vilket i faktum är mögel. Mögel som de flesta vet, kan orsaka allergiska besvär, varav vissa personer reagerar mer än andra. Svartmögel är särskilt skadligt och kan ge svåra symptom och vara rent farligt för utsatta individer med exempelvis nedsatt immunförsvar. Därför är det viktigt att ta dessa symptom på allvar och vidta åtgärder om du får oförklarliga symptom. 

Sprickor i fogbruk eller plattor 

Fuktskador i badrum härstammar ofta från att fogbruk eller plattor i badrummet spruckit eller gått sönder, så se till att hitta vattenläcka. Om du har kakel eller klinker kan sprickor lätt uppstå som en direkt reaktion av att bakomliggande material som är fuktkänsliga rör sig. Det är därför inte nödvändigtvis kaklet i sig som är fuktkänsligt, utan det bakomliggande materialet som rör sig när det kommer i kontakt med fukt, vilket i sin tur orsakar sprickor. 

Fläckar i vägg, tak eller golv 

Om du upptäckt färgskiftningar i din vägg, tak eller golv kan det bero på en fuktskada. Öppna gärna serviceluckorna i ditt badrum regelbundet för att se om det finns några indikationer på en fuktskada. Håll förövrigt uppsikt på vägg, tak och golv regelbundet. Om du upptäcker några skador bör dessa repareras omedelbart för att du ska slippa hantera en fuktskada.

Allt om inläckage 

Att ta hand om ett hus eller en byggnad innebär mycket jobb. Man måste bland annat städa, ta hand om räkningarna samt se till så att allt är i gott skick. Tyvärr så hjälper det inte alltid att man försöker hålla sitt hem i gott skick. Problem lyckas ibland finna sätt att uppstå i alla fall, och ett av dessa problem är inläckage. 

 

Vad är inläckage och hur uppstår problemet? 

Med inläckage menas läckage som skapas av att vatten tar sig in i en byggnad utifrån. Inläckage kan bland annat ske på grund av hål och sprickor i tak och väggar. Att sådana skador kan uppstå på en byggnad har att göra med allt slit den får utså, såsom kraftigt regn och starka vindar. Med tiden blir huset eller byggnaden alltså sliten, vilket kan leda till inläckage. Även renovering och åldersförbrukade takkonstruktioner kan leda till inläckage. 

 

Tecken på inläckage 

Inläckage kan vara svårupptäckt, torka ut din krypgrund. Ibland är det först efter ett kraftigt regn som man inser att man har en läcka i huset. Vad man kan märka är då ett droppande innertak, fuktfläckar på husets fasad, innertak eller innerväggar samt droppande terrass- eller balkongtak. Om läckorna inte syns så kan beviset istället finnas hos mögel som ger ifrån sig en dålig lukt. 

 

Inläckage medför stora problem 

Om vatten läcker in i ett hus eller en byggnad och inte tas om hand i god tid kan det leda till fuktskador. Fuktskador kan i sin tur leda till svamp, röta och mögel. Detta är inte bara skadligt för huset utan även för människor. Utsätts man för mögel kan man exempelvis få huvudvärk, hosta, nästäppa och irritation i ögonen. För vissa kan det till och med bli så illa att de blir tvungna att besöka sjukhus. 

 

Vad ska man göra om det uppstår inläckage? 

Har man fått problem med inläckage gäller det som sagt att agera snabbt innan skadorna blir allt för stora. Men vad kan man då göra åt problemet? Jo, exempelvis så kan man anlita människor som specialiserar sig på just dessa typer av problem. På så sätt kan du få hjälp med att få reda på hur problemet uppstod och vad du kan göra åt det på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

 

I förebyggande syfte 

Att vänta tills en fuktskada redan har uppstått är inte särskilt kul, vilket är varför det är viktigt att göra saker i förebyggande syfte för att undvika problemet helt. Något som du kan göra är att med jämna mellanrum gå igenom ditt hem och leta efter hål och sprickor och sedan täcka igen dem.